​ویزا برای متخصصان فناوری اطلاعات (IT)
راه های جذابی در آلمان برای متخصصان فناوری اطلاعات که از کشورهای اتحادیه اروپا نمی باشند برای دریافت ویزای کار ایجاد شده است. اینکه کدام یک برای شما مناسب است بستگی به شرایط شما و پیشنهاد شغلی شما در آلمان دارد​​کارت آبی اتحادیه اروپا: اگر مدرک آکادمیک در زمینه فناوری اطلاعات و یک پیشنهاد شغلی مشخص در آلمان دارید، می توانید کارت آبی اتحادیه اروپا را دریافت کنید. مهم است که حداقل حقوق مشخصی را با شغل خود در آلمان دریافت کنید. کارت آبی اتحادیه اروپا یک مجوز اقامت بسیار محبوب است که مزایای زیادی برای شما به ارمغان می آورد.ویزای کار برای نیروهای متخصص و ماهر: به عنوان مثال، اگر مهارت های فناوری اطلاعات خود را به عنوان بخشی از یک دوره کارآموزی یاد گرفته باشید، ممکن است واجد شرایط دریافت اجازه اقامت برای استخدام باشید. یا مدرک دانشگاهی در زمینه IT داشته باشید اما شغلی پیدا کنید که الزامات کارت آبی را برآورده نمی کند